SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW / THE POWER OF INTERNATIONAL TEAMS

KONFERENCJA DLA MANAGERÓW I HR / CONFERENCE FOR MANAGERS AND HR

10 LISTOPADA 2O17 / NOV 10TH 2017 WROCŁAW

ZAREJESTRUJ SIĘ / REGISTER

O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE

Konferencja Siła międzynarodowych zespołów to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, w całości odnoszącym się do zagadnień związanych z pracą w międzynarodowym i międzykulturowym środowisku. Skierowana jest do osób, w sposób praktyczny pragnących poznać potencjał, mechanizmy i pola ryzyka związanego z pracą w międzynarodowym zespole i z międzynarodowym klientem.

Conference ‘The power of international teams’ is the only one event of its kind in Poland, entirely relating to issues of working in international and intercultural environment. It is a great space to meet for people who wish to exchange best practice and explore mechanisms of working in an international team and organisation, and with international customers.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ / LEARN MORE

PRELEGENCI / SPEAKERS

Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci, praktycy pracy w wielonarodowych organizacjach i współpracy w międzynarodowym zespole. Wskażą najlepsze praktyki poparte faktycznymi przykładami ze swoich zawodowych działań w międzynarodowym środowisku.

Leading practitioners, experts in the field of working in and with international teams, as well as in an international business environment, will share best practices from their personal experience, actual examples of working successfully across cultures.

Zapisz się na warsztaty przedkongresowe
oraz networking dinner

PROGRAM / AGENDA
Agenda wydarzenia – Event agenda
8.30 Rejestracja Registration
9.00 Otwarcie konferencji Opening
9.30 Organizacje świetlanej przyszłości. Gdy różnorodność kulturowa przechodzi w turkus.
Organisations of the bright future. When cultural diversity translates into turquoise.
Monika Chutnik, Managing Director, ETTA Global Leadership Consulting
10.00 Poprzez kultury i struktury. Jak zwiększać obszary wpływu w międzynarodowej organizacji?
Expanding Areas of Influence in an International Business Context.
Sudheer Kaavil Valappil, Site Director, Global Shared Services Center, Becton Dickinson
10.30 Coffee break
11.00 Efektywna współpraca międzykulturowa: Working Successfully Across Cultures
Warsztaty:

 • Strategie sukcesu polskich firm w międzynarodowej ekspansji – Success Strategies of Polish Business expanding internationally | Asen Gyczew, Supervisor of Strategic Projects; SMYK sp. z o. o.
 • Współpraca na zupełnie innym poziomie. Polska i Niemcy case study. – Polish-German cooperation on the Next Level. Case study.
 • Przezwyciężyć siłę tradycji. Budowanie znaczenia centrum R&D wobec tradycyjnej organizacji matki. – Overcoming the power of tradition. Building the influence of an R&D center within a traditional headquarter.
 • Międzynarodowe Fuzje i Przejęcia. Nasz kejs. – International Mergers & Acquisitions. Our Experience.
12.30 Lunch
13.30 Kultury w organizacji – kultura organizacji: Organisations Shaping Cultures
Warsztaty:

 • Managing generation gap between a shared service and headquarters. Ada Kopczyńska, HR Manager, INFOR,  Joanna Bagińska, ETTA Leadership Trainer
 • Przykład idzie z góry. Rozwój kompetencji międzykulturowej w całej organizacji. Case study. – Development comes from the Top Level. Raising cross-cultural competence across the organisation. Case study
 • Czy my naprawdę tego chcemy? Zarządzanie różnorodnością – Do we really want it? Managing Diversity.
 • Zderzenie tradycji z nowoczesnością. Ewolucja kultury organizacyjnej.  – Crashing tradition with modernity. Evolving organisational culture.
14.45 Prezentacja ekspertów Pick Your Expert
15.00 Coffee Break
15.30 Spotkania Eksperckie Meet the Expert

 • Wyzwania liderów międzynarodowych zespołów – Challenges for leaders of international teams
 • Zarządzanie projektami w międzynarodowym wymiarze – Cross-cultural dimension of project management
 • Międzynarodowe fuzje i przejęcia – International M&As
 • Międzykulturowe przygotowanie organizacji do obsługi Klienta zagranicznego – Cross-cultural preparation for international customer service
 • Konflikty w wielonarodowych zespołach – Conflicts in international teams
 • Rozwój i strategia na nowe rynki przy rozpoczynaniu nowego biznesu – New market development and strategy
 • Negocjacje międzykulturowe – Cross-cultural negotiations
 • Feedback w międzynarodowej organizacji – Culture-sensivite feedback
 • Narzędzia diagnostyczne w międzykulturowej komunikacji i współpracy – Diagnostic tools in international communication and cooperation
 • Coaching międzykulturowy – Cross-cultural coaching
 • Jak zostać trenerem międzykulturowym – How to become an intercultural trainer
 • Długofalowe efekty relokacji. Co daje przygotowanie międzykulturowe – case studies – Long term results of relocation. The benefits of a relocation training – case studies.
 • Kompetencja międzykulturowa dla HR – Cross-cultural competence for HR
 • Współpraca z (Amerykanami, Chińczykami, Rosjanami…) – Doing business with (Americans, Chinese, Russians…)
16.30 Podsumowanie konferecji Conference summary
17.00 Zamknięcie konferencji Conference closing

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ!

SPONSORZY / SPONSORS

Zostań sponsorem tego unikatowego wydarzenia.

PARTNERZY/ PARTNERS
PATRON MEDIALNY / MEDIA PATRON
patron1

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ!

KONTAKT / CONTACT

Dyrektor Merytoryczny Konferencji / Conference Content and Speakers
Monika Chutnik
conference@ettaconsult.eu

Project Manager Konferencji / Conference Project Manager
Aleksandra Jarocińska
tel. +48 698 590 214
aleksandra.jarocinska@ettaconsult.pl

Kontakty zewnętrzne / External contacts
Agata Chutnik
agata.chutnik@ettaconsult.pl

Operacyjny Projekt Manager / Operational Project Manager
Magdalena Kirow
tel. 784 940 330
magdalena.kirow@ettaconsult.pl