THE POWER OF INTERNATIONAL TEAMS / SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW

CONFERENCE FOR MANAGERS AND HR / KONFERENCJA DLA MANAGERÓW I HR

 

REGISTER / ZAREJESTRUJ SIĘ

ABOUT THE CONFERENCE / O KONFERENCJI

Conference ‘The Power of International Teams’ is a unique event in Poland and Central Eastern Europe, focused entirely on collaborating in international, cross-cultural, and diverse business environment. It is a great space to meet for people who wish to exchange best practice and explore mechanisms of working in an international teams and organisations, or with international customers. No fluff. Just experience sharing – and you as active Participant!

Konferencja „Siła międzynarodowych zespołów” to unikatowe wydarzenie w Polsce i w Europie Środkowej, w całości skupione na zagadnieniach związanych z pracą w międzykulturowym, różnorodnym i często także wirtualnym środowisku biznesowym. Skierowana jest do osób w sposób praktyczny pragnących poznać mechanizmy pracy w wielokulturowym zespole i w międzynarodowej organizacji. Tu doświadczeniem dzielą się wyjątkowi ludzie, utalentowani menedżerowie oraz mistrzowie treningu i konsultingu międzykulturowego. A każda pełna znaczenia rozmowa tworzona jest przez Uczestników – aktywnie poszukujących doświadczeń i rozwiązań. Takich jak Ty!

SPEAKERS / PRELEGENCI

Leading practitioners, experts in the field of working in and with international teams, as well as in an international business environment, will share best practices from their personal experience, actual examples of working successfully across cultures.

Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci, praktycy pracy w wielonarodowych organizacjach i współpracy w międzynarodowym zespole. Wskażą najlepsze praktyki poparte faktycznymi przykładami ze swoich zawodowych działań w międzynarodowym środowisku.

Save on package options and
join the pre-conference workshops + the networking dinner

AGENDA / PROGRAM

 

Event agenda – Agenda wydarzenia
8.30 Registration Rejestracja
9.00 Opening Otwarcie konferencji
Chair: Aleksandra Jarocińska, Michalina Konkel
9.30 KEY NOTE SESSIONS
9.30 Are cross-cultural organisations closer to the bright future? When cultural diversity translates into turquoise. – Organizacje świetlanej przyszłości. Gdy różnorodność kulturowa przechodzi w turkus. | Monika Chutnik, Managing Director, ETTA Global Leadership Consulting
9.50 Expanding Areas of Influence in an International Business Context . – Poprzez kultury i struktury. Jak zwiększać obszary wpływu w międzynarodowej organizacji? | Sudheer Kaavil Valappil, Site Director, Global Shared Services Center, Becton Dickinson
10.10 How are we in CEE* perceived in international business? *Central Eastern Europe – tbd.
10.30 Coffee break
11.00 STREAM 1. Managing International Teams – Zarządzanie międzynarodowym zespołem WORKSHOP 1. Managing International Employees
11.00 Engaging Global Virtual Teams | Agnieszka Światowa, EMENA HR Solutions Lead, Nestle 5 Mistakes to Avoid in Managing International Employees in your companyDorota Domagała, ETTA
11.30 Building Trust in International Teams: practical case study – Budowanie zaufania w międzynarodowych zespołach: praktyczny case study – | Jarosław Wojnarowski, Director, Global Front Office, VELUX Global Business Services
12.30 Lunch
13.30 STREAM 2. Organisations Shaping Cultures – Kultury w organizacji – naprzeciw różnorodności WORKSHOP 2. Driving change in international organisations
13.30 Managing Generation Gap between a Shared Service and Headquarters | Ada Kopczyńska, HR Manager, INFOR, Dorota Domagała, ETTA How to Drive Change in an International Organisation? A repertoire of Bottom-Up Change Management Methods which you can apply in your company. | Michalina Konkel, Katarzyna Romanowicz ETTA
13.55 Raising a Cross-Culturally Competent Company. An organization life story. – Rozwój kompetencji międzykulturowej w całej organizacji. Case study. | tbd
14.20 Enabling Women in a Production Organization. Creative ways to success. – Wspieranie kobiet w firmie produkcyjnej. Kreatywna ścieżka do sukcesu | Beata Kuler, HR Director, Member of the Board, IKEA Zbąszynek
14.45 Pick Your Expert Prezentacja ekspertów
15.00 Coffee Break
15.30 Meet the Expert Spotkania Eksperckie WORKSHOP 3.
  • Building Trust in International Teams – Budowanie zaufania w międzynarodowych zespołach ● Good Partnership: How can Management and HR work hand in hand on managing internationally? – Dobre partnerstwo: Jak menedżerowie i HR mogą pracować ramie w ramię przy wdrażaniu międzynarodowych inicjatyw? | Jarosław Wojnarowski, Director, Global Front Office, VELUX Global Business Services
  • Cross-Cultural Customer Service – Międzykulturowe przygotowanie organizacji do obsługi zagranicznego Klienta ● Working with BeNeLux and French cultures – Współpraca z krajami Beneluxu i Francuzami w biznesie ● Cross-cultural competence for HR – Kompetencja międzykulturowa dla HR | Dorota Domagała, Cross-Cultural Consultant
  • Working with Americans in business – Współpraca z Amerykanami ● Long term results of relocation. The benefits of a relocation training – case studies. – Długofalowe efekty relokacji. Co daje przygotowanie międzykulturowe – case studies | Radek Walentynowicz, Cross-Cultural Trainer
  • Challenges for Leaders of International Teams – Wyzwania liderów międzynarodowych zespołów ● Conflicts in International Teams – Konflikty w wielonarodowych zespołach | Michalina Konkel, Cross-Cultural & Leadership Consultant
  • Managing virtual international teams – Zarządzanie wirtualnym zespołem ● Managing Cross-Cultural Project Teams – Zarządzanie międzynarodowymi projektami ● How to become an intercultural trainer – Jak zostać trenerem międzykulturowym ● Doing business with Germans – Współpraca z Niemcami w biznesie | Monika Chutnik, ETTA
  • Managing Across Generations ● How to know what my organization needs? Diagnozing development needs – Diagnoza potrzeb rozwojowych organizacji – jak zrobić to dobrze? | Joanna Nec-Bagińska, experienced manager, Leadership Consultant
Working Successfully Across Cultures – Driving Team Excellence in International Setting
16.30 Conference summary – Podsumowanie konferecji | Aleksandra Jarocińska, Michalina Konkel
17.00 Conference closing Zamknięcie konferencji

Enroll in the conference! Zapisz sie na konferencję!

SPONSORS / SPONSORZY

SPONSOR THIS UNIQUE EVENT. ZOSTAŃ SPONSOREM TEGO WYJĄTKOWEGO WYDARZENIA.

PARTNERS / PARTNERZY
MEDIA
patron1

Enroll in the conference! Zapisz sie na konferencję!

CONTACT / KONTAKT

Conference Content and Speakers / Dyrektor Merytoryczny Konferencji
Monika Chutnik
conference@ettaconsult.eu

Conference Project Manager / Project Manager Konferencji
Aleksandra Jarocińska
tel. +48 698 590 214
aleksandra.jarocinska@ettaconsult.pl

External contacts / Kontakty zewnętrzne
Agata Chutnik
agata.chutnik@ettaconsult.pl