Ada Kopczyńska

HR Manager in INFOR, global software provider for business.


 

Ada Kopczyńska – HR Manager in the Polish unit of Infor company, a global provider of business software. The position was taken in March 2016, within the launch of the Infor Center of Excellence. She is responsible for the personnel policy, including a large-scale recruitment project. By the end of 2018, the Center will employ over 500 people, including 210 in the UK. Only in just three months they have recruited 75% of scheduled employees for 2016 team. Thanks to great effects, the company has increased its employment forecast.

Graduate of Psychology at Wroclaw University and postgraduate studies in International HR Management at Wrocław University of Economics.

Her adventure with HR started 12 years ago in one of the first large high technology companies in Wroclaw. She has taken further careers from

  • Junior HR Specialist at Siemens (2005-2008),
  • Senior HR Specialist at REC Global (2009-2013)
  • Talent Manager at Gigaset Communication (2013-2014).

Before  joining The Infor, she worked as HR & Recruitment Manager at Acturis Limited (2014-2016), establishing a  Development Center in Wrocław.

Ada Kopczyńska emphasizes the role of HR as a strategic business support furthermore she highly appreciates the work in the HR Business Partnering model. Success in HR is for her the ability to support people in achieving business goals. Her professional interests include the psychological aspects of the recruitment process, career development, and make use of the employee’s strengths on their positions. She emphasizes the importance of teamwork – exchange of experiences and new ideas. She values ​​the opportunities that social media brings to the HR industry.

Privately passionate about travel, sport and interior design with Italian temper.
Stanowisko objęła w marcu 2016, wraz z uruchomieniem wrocławskiego Center of Excellence Infor. Odpowiada za całokształt polityki personalnej, w tym zakrojony na szeroką skalę projekt rekrutacyjny. Do końca 2018 Centrum zatrudni ponad 500 osób, w tym 210 w br.: podczas zaledwie trzech miesięcy zrekrutowano 75 proc. zaplanowanego na 2016 zespołu. Za sprawą świetnych efektów firma podwyższyła prognozę zatrudnienia.

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów International HR Management na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

Swoją przygodę z HR rozpoczęła 12 lat temu w jednej z pierwszych dużych firm branży zaawansowanych technologii we Wrocławiu. Pokonywała kolejne szczeble kariery: od stanowiska Junior HR Specialist w firmie Siemens (2005-2008), przez Senior HR Specialist w REC Global (2009-2013), po Talent Managera w Gigaset Communication (2013-2014). Przed dołączeniem do firmy Infor pracowała jako HR & Recruitment Manager w Acturis Limited (2014-2016), współtworząc Development Center we Wrocławiu.

Ada Kopczyńska podkreśla znaczenie roli HR jako strategicznego wsparcia biznesu, wysoko ceni pracę w modelu HR Business Partneringu. Sukces w HR to dla niej umiejętność wsparcia ludzi w osiąganiu celów biznesowych. Do zainteresowań zawodowych zalicza psychologiczne aspekty procesu rekrutacji, rozwoju kariery i wykorzystania atutów pracownika na zajmowanym stanowisku. Podkreśla znaczenie pracy zespołowej – wymiany doświadczeń, idei, nowych pomysłów. Ceni możliwości, które do branży HR wnoszą media społecznościowe.

Prywatnie włosko usposobiona pasjonatka podróży, sportu oraz architektury wnętrz.