Dorota Domagała

Cross-Cultural Trainer ETTA, Social-Emotional Learning Consultant & Coach


Trainer and Consultant for Personal & Organizational Development. Always fascinated by people, their actions and underlying motives as well these conscious as the unconscious ones, so – “why do we do what we do?”.

While pursuing studies on Leadership at the University of Wroclaw, Dora has come in touch with the concepts of Social Psychology and Emotional Intelligence(EQ). It has had a significant meaning for her further personal and career path. She has been living in different countries such as: France, Turkey, the Netherlands and Germany  and now she is back in Poland. This way the intercultural subjects including migrations and re-assimilation are close to her heart. Living abroad gave her valuable knowledge and experience about people and the way their psychical side works. From one side she has learned  where do we differ per culture, from another what do we all have in common, no matter where we have been born, raised, what kind of nationality, age or gender we are.

During these years she has worked mostly within Learning and Development area being responsible for creating and delivering soft skills training, implementing psychometrics and leading Development Centers within corporate environment. Besides that as a consultant she has been developing Training Curricula, managing Training Needs for the different departments, coaching and supporting reorganization processes from HR point of view.

These kind of activities gave Dora the chance to hear thousands of stories from people’s lives. Some of them were quite amazing but many of them also has shown that someone looking as a successful person for the first glance, can be full of pain, fear, regret or frustrations, very often having their sources in the childhood. Seeing how positive effects may on these people have coaching , training or consulting, made her passionate about analyzing the correlation between personal development and happiness. That made Dora a sincere supporter of the Social and Emotional Learning (SEL) initiative that is based on EQ and has its roots in sciences such as: neurology, psychiatry, psychology, pedagogics and sociology. SEL can be implemented already from the early childhood stage on which means that it may prevent kids from becoming adults carrying their problems through the whole life and instead becoming happy, fulfilled and self-confident grownups. SEL and its forms are being widely implemented with educational systems of the countries like for example: USA, the Netherlands or Nordic countries. Dora’s dream is to see Poland also on that list.

Next to being a SEL Consultant Dora is working as a cross-cultural trainer for ETTA Global Leadership Consulting. Here she has the opportunity to pursue her passion for working for and with people, sharing her knowledge and experience about cross-cultural cooperation based on the years sp\ent abroad. She is working in following languages: Polish, English and Dutch and communicating as well in French and German. In these languages she has worked over 4000 hours in Learning and Development projects. Her skills are confirmed by the diplomas and certificates such as for instance: MBTI I, Co-Active Coach, Kinder Coach etc.

ORGANISATIONS WORKED WITH:

Dora has worked for the companies from different branches: 3M, Bridgestone, Nutricia, FedEx, TNT Express, Infor, Infosys, Kruk, UNESCO, Hewlett-Packard, Ministry of Foreign Affairs (PL) and Ministry of the Regional Development (PL).
Trener oraz Konsultant do spraw Rozwoju Personalnego oraz Organizacji. Dorę od zawsze fascynowali ludzie, ich działania oraz motywy, zarówno te uświadomione jak i te, które umykają świadomości, a mimo to mają ogromny wpływ na nasze życie.

Studiując Przywództwo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Dora po raz pierwszy zetknęła się z koncepcjami Psychologii Społecznej oraz Inteligencji Emocjonalnej, które miały znaczący wpływ na dalszy rozwój jej życia oraz kariery.  Dora wyjechała na pół roku do Francji, potem spędziła pół roku w Turcji, by następnie wyemigrować na 5,5 roku do Holandii, a przez ostatnie dwa lata realizowała projekt w Niemczech. Życie w innych krajach dało jej nie tylko możliwość własnego rozwoju osobistego oraz profesjonalnego, ale również możliwość zdobycia poszerzonej wiedzy na temat ludzi i sposobów funkcjonowania ich psychiki. Z jednej strony miała, więc okazję zobaczyć jak bardzo odmienne bywają podejścia do codziennych kwestii, w zależności od kultury, z jakiej się wywodzimy, z drugiej, miała także szansę odkryć to, co dla nas uniwersalne, niezależnie od płci, wieku i miejsca wychowania czy zamieszkania.

W czasie tej podróży Dora pracowała przede wszystkim w dziedzinie Nauczania i Rozwoju. Była odpowiedzialna za tworzenie oraz dostarczanie szkoleń z, tak zwanych umiejętności miękkich, takich jak: komunikacji, prezentacji, autoprezentacji, zarządzania: ludźmi, zmianą bądź czasem, radzenia sobie ze stresem, zastosowania narzędzi psychometrycznych oraz tak zwanych Development Centers dla Talentów w środowisku korporacyjnym.  Oprócz tego, jako konsultant prowadziła projekty dotyczące tworzenia curriculum szkoleń, zarządzania potrzebami szkoleniowymi, ale również coachingiem, wspomaganiem procesów reorganizacyjnych i zmian o znaczeniu strategicznym, pod kątem czynnika ludzkiego.
W ciągu tych lat pracy opartej na zrozumieniu różnorakich czynników wpływających na działania ludzi, Dora miała okazję usłyszeć tysiące niezwykłych historii zwykłych ludzi oraz spotkać się z wieloma sytuacjami, w których osoby pozornie wyglądające na ludzi sukcesu okazywały się nieszczęśliwe, niezadowolone z siebie i życia, bądź zagubione. Widząc również jak bardzo pozytywne efekty może w ich przypadku przynieść, coaching, szkolenie lub feedback, które wpływały na wzrost samoświadomości i uruchamiały mechanizm dalszego rozwoju osobistego co w efekcie powodowało wśród tych osób wzrost poczucie bycia szczęśliwym, postanowiła zagłębić się w analizie zależności tych dwóch zjawisk: rozwoju osobistego i szczęścia.
W ten sposób Dora stała się gorącym zwolennikiem tak zwanego Social Emotional Learning (SEL), bazującego na Inteligencji Emocjonalnej, która czerpie z nauk między innymi takich jak: neurologia, psychiatria, psychologia, pedagogika oraz socjologia. SEL to wychowanie społeczno-emocjonalne skierowane do dzieci, które może być wprowadzane od najmłodszych lat – już na przykład na etapie przedszkola. Wiele badań dowiodło, że nasz obecny system edukacyjny, który wywodzi się z czasów rewolucji industrialnej, gdzie jego celem było głównie wychowywanie przyszłych pracowników fabryk, jest w dużej mierze przestarzały. Koncentruje się on przede wszystkim na rozwoju lewej półkuli mózgowej (odpowiedzialnej za: analizę, planowanie, racjonalność etc.), w dużej mierze ignorując prawą (odpowiedzialną za: emocje, kreatywność, intuicję etc.) i przez tę dysproporcję kreując sytuację, w której później wielu z nam strona emocjonalna stoi na przeszkodzie do korzystania w pełni z potencjału, jakim dysponujemy, a tym samym – do szczęśliwego życia. SEL to antidotum na tę sytuację, ponieważ, jak powiedział Frederick Douglass (amerykański niewolnik, przywódca ruchu abolicjonistów i działacz społeczny): „ Łatwiej jest zbudować silne (psychicznie) dzieci, niż naprawić zepsutych dorosłych”. Dlatego też Dora wierzy w inwestowanie w rozwój osobisty najmłodszych, jako części systemu edukacyjnego, co przyczyniłoby się do lepszej przyszłości kolejnych pokoleń.  Elementy programu SEL są obecnie realizowane w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych krajach Unii Europejskiej (np. Krajach Skandynawskich oraz Holandii).
Obecnie oprócz projektów związanych z SEL Dora, jako trener dla ETTA Global Leadership Consulting, zajmuje się również przekazywaniem wiedzy na temat współpracy międzykulturowej, jej benefitów oraz wyzwań. Tutaj ma ona okazję realizować swoją pasję do pracy z ludźmi i dzielić się doświadczeniami lat spędzonych za granicą. Dora pracuje głównie w językach: polskim, angielskim oraz holenderskim, ale porozumiewa się również po francusku i niemiecku. W tych językach przepracowała ponad 4000 godzin w szkoleniach i projektach rozwojowych. Jej umiejętności potwierdzone są również różnego rodzaju dyplomami oraz certyfikatami jak np. MBTI I, Co-Active Coach, Kinder Coach, Trainingstechniken en Instrumenten etc.

 

WSPÓŁPRACOWAŁA M.IN. Z:

3M, FedEx, TNT Express, Hewlett-Packard, UNESCO, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych