Joanna Nec-Bagińska

ETTA LEADERSHIP CONSULTANT

Business practitioner with 20 years’ experience in sales management, private healthcare management and customer service. Consultant and Business Trainer, focusing on company development strategy and effective leadership. In her consulting profession, Joanna performed more than 50 organisational diagnoses, consultancy and development projects.

Praktyk biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą, zarządzaniu prywatną opieką medyczną oraz obsłudze Klienta. Konsultant i trener biznesu specjalizujący się w strategii rozwoju firmy i skutecznym przywództwie. W swojej roli doradczej Joanna zrealizowała dotychczas ponad 50 diagnoz organizacji, projektów doradczych i rozwojowych.