SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW / THE POWER OF INTERNATIONAL TEAMS

KONFERENCJA DLA MANAGERÓW I HR / CONFERENCE FOR MANAGERS AND HR

PIĄTEK 7 PAŹDZIERNIKA 2O16 / FRIDAY OCT 7TH 2016 WROCŁAW

O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE

Konferencja Siła międzynarodowych zespołów jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, w całości odnoszącym się do zagadnień związanych z pracą w międzynarodowym i międzykulturowym środowisku. Skierowana jest do osób, w sposób praktyczny pragnących poznać potencjał, mechanizmy i pola ryzyka związanego z pracą w międzynarodowym zespole i z międzynarodowym klientem.

Conference ‘The power of international teams’ is the first event of its kind in Poland, entirely relating to issues of working in international and intercultural environment. It is a great space to meet for people who wish to exchange best practice and explore mechanisms of working in an international team and organisation, and with international customers.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ / LEARN MORE

PRELEGENCI / SPEAKERS

Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci, praktycy pracy w wielonarodowych organizacjach i współpracy w międzynarodowym zespole. Wskażą najlepsze praktyki poparte faktycznymi przykładami ze swoich zawodowych działań w międzynarodowym środowisku.

Leading practitioners, experts in the field of cooperation in international teams and working in an international business environment will share their experience and best practices, basing on actual examples of working in an international business environment.

PROGRAM / AGENDA
Agenda wydarzenia – Event agenda
8.30 Rejestracja Registration
9.00 Otwarcie konferencji Opening
Chair: Joanna Nec-Bagińska, ETTA Leadership Consultant
9.30 Gdy różnice kulturowe tworzą bariery – strategie dopasowania kulturowego w międzynarodowych fuzjach i przejęciach.
When Culture Creates Barriers – strategies for cultural adjustment in international M&As
Monika Chutnik, Managing Director, ETTA Global Leadership Consulting
9.50 Mówimy w tym samym języku – ale czy rzeczywiście się rozumiemy?
– We speak the same language – but do we understand each other?
Grażyna Drab, doświadczony menadżer | experienced international manager
10.10 Od szoku kulturowego do nawigacji poprzez kultury. Moja osobista polska podróż.
– From Culture Shock into Culture Translation. My personal journey in Poland.
Tobias Svensson, Managing Director, SSAB Poland
10.30 Coffee break
11.00 Working Successfully Across Cultures: efektywna współpraca międzykulturowa
Warsztaty:

12.30 Lunch
13.30 Culture specific sessions: Specyfika kultur biznesu:

14.45 Prezentacja ekspertów Pick Your Expert
15.00 Coffee Break
15.30 Spotkania Eksperckie Meet the Expert

16.30 Podsumowanie konferecji Conference summary
17.00 Zamknięcie konferencji Conference closing
SPONSORZY / SPONSORS

Zostań sponsorem tego unikatowego wydarzenia.

PARTNERZY/ PARTNERS

patron1

PARTNER TECHNOLOGICZNY
patron1
PATRONI MEDIALNI/ MEDIA PATRONS
patron1patron1patron1
KONTAKT / CONTACT

Dyrektor Merytoryczny Konferencji / Conference Content and Speakers
Monika Chutnik
conference@ettaconsult.eu

Project Manager Konferencji / Conference Project Manager
Aleksandra Jarocińska
tel. +48 698 590 214
aleksandra.jarocinska@ettaconsult.pl

Kontakty zewnętrzne / External contacts
Paweł Krzyżok
tel. +48 514 094 844
pawel.krzyzok@ettaconsult.eu

Wsparcie biura / Support staff
Katarzyna Wawrzyniak
tel. + 48 784 940 330
katarzyna.wawrzyniak@ettaconsult.eu