Radek Walentynowicz

CROSS-CULTURAL TRAINER, ETTA

Radek ma bogate międzynarodowe doświadczenie obejmujące życie i pracę w różnych krajach Europy oraz w USA. Dużą częścią jego pracy jest executive coaching menedżerów z zachodu relokowanych do Polski lub innych krajów Europy Wschodniej. Zapalony trener, moderator oraz mówca. Miał okazję pracować z CEO z różnych firm. Wspierał wielu menedżerów w ich współpracy z ludźmi z Europy Wschodniej. Jego pasją są kraje postsowieckie, szczególnie Rosja, Ukraina i Białoruś.

Radek has extensive international experience working and living in many European countries and in the USA. A part of his work has been executive coaching for Western managers being relocated to Poland and to other Eastern European countries. Radek is a passionate facilitator, moderator and public speaker. He had a chance to work with CEOs from various companies. He supported many managers in their dealings with Eastern Europeans. His passion is post-Soviet countries, especially Russia, Ukraine, and Belarus.