Michalina Konkel

CROSS-CULTURAL & LEADERSHIP CONSULTANT, ETTA

Michalina specializes in OE consulting (organisational effectiveness) as well as managing diversity and cross-cultural cooperation. She runs development programs in intercultural sensitivity, culture specific, as well as those on cooperation in multicultural teams. She supports managers in leading their people, helping them develop their leadership competence. A speakers in professional events, like “HR Challenges”, “Lower Silesia HR Forum”, “Invest in Diversity” , „Global reach, local touch”.

2013-2015, Michalina held the post of a SIETAR (Society for Intercultural Education, Training, and Research) Polska President. Psyhologist (Jagiellonian University), graduate from the first in Poland psychodynamic-systemic coaching school, as well as programs such as Leading Change, Leadership Development Intensive, Making the Difference: Understanding how groups and organisations work. She designs and delivers Train-the-Trainer courses.

Privately, Michalina loves Indian cuisine and trips with unknown itinerary. Together with her husband, Michalina has written three travellers’ blogs describing their trips to Syria, Liban, Jordania, and India. Currently, she is working on another blog on Iran.

Specjalizuje się w doradztwie OE (organisational effectiveness) oraz zarządzaniu różnorodnością i współpracą międzykulturową. Prowadzi szkolenia z wrażliwości międzykulturowej, specyficzne kulturowo a także dotyczące wyzwań współpracy zespołów wielokulturowych.Wspiera menadżerów w zarządzaniu pracownikami rozwijając ich kompetencje przywódcze. Mówca na imprezach branżowych, takich jak ”Wyzwania HR”, „Dolnośląskie HR Forum”, „Zainwestuj w Różnorodność”, „Global reach, local touch”.

Prezeska stowarzyszenia zrzeszającego ekspertów ds. międzykulturowych SIETAR Polska w latach 2013-2015. Psycholożka (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka pierwszej w Polsce szkoły coachingu psychodynamiczno-systemowego, a także programów takich jak Leading Change, Leadership Development Intensive, Making the Difference: Understanding how groups and organisations work. Tworzy i prowadzi kursy Train the Trainer.

Prywatnie fanka indyjskiej kuchni i wypraw w nieznane. Razem z mężem napisała blogi podróżnicze, opisujące wprawy do Syrii, Libanu, Jordanii, Indii. Lubi pomagać ludziom się rozwijać, wskazywać nowe drogi i stawiać wyzwania.