Monika Chutnik

Head Consultant, Managing Director, ETTA Global Leadership Consulting

2-monika

Organisation Development Consultant, Cross-Cultural Trainer, Facilitator, and Leadership Coach. Expert and Speaker. Entrepreneur and Manager. Founder and Head Consultant of ETTA Global Leadership Consulting. Co-Founder and the first President of SIETAR Polska, Society for Intercultural Education, Training, and Research. Monika designs and delivers Leadership, Culture, and Organizational Development solutions, and coaches managers at various levels. Expert in the cross-cultural cooperation and dynamics of virtual teams.

Projektuje i wspiera rozwój organizacji jako konsultant, trener międzykulturowy, facylitator oraz business coach. Ekspertka i Speakerka. Przedsiębiorca i manager. Założycielka i Główny Konsultant w firmie ETTA Global Leadership Consulting. Współzałożycielka i pierwsza prezes międzykulturowej platformy SIETAR Polska, Society for Intercultural Education, Training, and Research. Monika projektuje i realizuje programy rozwojowe w zakresie przywództwa, międzynarodowej i międzykulturowej współpracy oraz uczenia się i rozwoju i organizacjach. Ekspertka w zakresie międzykulturowej współpracy oraz dynamiki wirtualnych zespołów.