Networking dinner

Networking dinner to niepowtarzalna okazja na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z resztą uczestników konferencji oraz naszymi ekspertami.  To czas na wymianę doświadczeń czy uwag biznesowych. To również idealny moment na podzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami i podjęcie dyskusji na tematy związane z przedkongresowymi warsztatami.  / Networking dinner is a unique opportunity to establish direct contact with the rest of the participants of the conference and our experts. It’s time to exchange experiences or business comments. It is also a perfect time to share your impressions and insights and to discuss issues related to convention workshops.

Spotkamy się już 9 listopada w jednej z najmodniejszych restauracji Wrocławia. Dokładna lokalizacja i godzina zostaną podane wkrótce. / We will meet on 9th November in one of Wrocław’s most fashionable restaurants. The exact location and time will be given soon

Do zobaczenia! / See you there!

 

Uczestnicząc w networking dinner / Participating in networking dinner:

 

  • masz możliwość poznania ludzi z międzynarodowego środowiska / You have the opportunity to meet people from the international environment
  • porozmawiasz ze specjalistami, prowadzącymi warsztaty i konferencję „Siła Międzynarodowych Zespołów 2017” / You will talk to experts conducting workshops and conference „THE POWER OF INTERNATIONAL TEAMS”
  • możesz zawrzeć długofalowe znajomości / You can make long-term relationships
  • wymienisz się najlepszymi praktykami dotyczącymi współpracy międzynarodowej / You will exchange the best practices of international cooperation
  • możesz porozmawiać o możliwościach rozwojowych dla Ciebie i Twojej firmy /You can talk about the development opportunities for you and your business

 

WAŻNE: Udział w kolacji networkingowej jest możliwy jedynie w połączeniu z udziałem w konferencji lub warsztatach przedkongresowych

IMPORTANT: Participation in a networking dinner is only possible in connection with participation in the conference or the pre-conference workshops.

Zapisz się na warsztaty przedkongresowe
oraz networking dinner