O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE

Siła Międzynarodowych Zespołów to jedyne wydarzenie tego typu w Polsce. Tematyka konferencji dogłębnie porusza zagadnienia związane ze spotykaniem się w pracy osób różnych kultur i narodowości. Konferencja ta jest skierowana do osób, które oczekują profesjonalnej i sprawdzonej wiedzy oraz personalnego wsparcia ze strony ekspertów w zakresie pracy w międzykulturowym zespole i z międzynarodowym klientem.

‘The power of international teams’ conference is the one and only event of its kind in Poland. Its contents deeply relate to issues connected with meeting colleagues with various national and cultural backgrounds. Our conference is directed to managers and HR who expect professional and practical knowledge and personal support from experts in the area of work in multicultural, cross-cultural team or with international clients.

ORGANIZATOR / ORGANIZER

ETTA Global Leadership Consulting prowadzi szkolenia i doradztwo z rozwoju kompetencji menedżerskich, międzynarodowych zespołów i całych organizacji. Jest jedną z najbardziej doświadczonych firm we wspieraniu przedsiębiorstw w skutecznej współpracy w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, oraz zarządzania różnorodnością.

ETTA Global Leadership Consulting provides people development programs in the area of leadership, teams and entire organizations. It is a top company in Poland in terms of effective cooperation in international and intercultural environment and managing diversity.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? / WHY PARTICIPATE?

1. MERYTORYKA / CONTENT

Merytoryka konferencji jest unikatowa. Eksperci, których zapraszamy od lat pracują w międzynarodowym środowisku. Potrafią oni przekazać wiedzę w praktyczny sposób, okraszony przykładami z własnego życia zawodowego. Jesteś gotowy zastosować ją w Twojej pracy już następnego dnia?

The conference content is unique. Experts who we invite have long worked in an international and cross-cultural business environment. They are able to transfer the knowledge in a practical way, giving examples from their own professional life. Are you ready to implement this knowledge in your job the very next day?

2. SZYTA NA TWOJĄ MIARĘ / TAILOR-MADE FOR YOU!

Każdy z Uczestników konferencji ma możliwość wybrać aż 6 punktów programu zgodnie ze swoimi własnymi zainteresowaniami i potrzebami biznesowymi. Sprawia to, że program staje się maksymalnie dopasowany do unikatowych preferencji każdego indywidualnego Uczestnika.

As the conference Participant, you can individually select up to 6 pieces of the program, fully in line with your personal interests and business needs. Thus, the program becomes optimally matched to your unique preferences.

3. WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK / EXCHANGE OF THE BEST PRACTICES

Nieco dłuższe niż standardowe przerwy, okraszone zadaniami dla Uczestników, oraz grupowe aktywności w poszczególnych elementach konferencji sprzyjają nawiązaniu kontaktu z wybranymi ekspertami i uczestnikami warsztatów. Dzięki temu udział w konferencji daje niepowtarzalną przestrzeń do wymiany doświadczeń i stworzenia cennych relacji pomocnych także po zakończeniu wydarzenia.

Coffee breaks, slightly longer than usual, extra games for the Participants, as well as group activities create space to better initiate and enjoy contact with the experts and workshops Participants. Taking part in this conference gives you a unique opportunity to exchange experiences and establish meaningful professional relations which can be of interests to you also after the event!

4. CZAS / TIME

Doskonale wiemy jak ważne jest wykorzystanie czasu w sposób efektywny. Program przygotowany jest z myślą o intensywnym przekazie informacji i doświadczeń, co zapewnia Uczestnikom optymalne wykorzystanie spędzonego na wydarzeniu czasu.

We know too well how important it is to use time in an efficient way. The agenda is prepared with this headline in mind, ensuring intensive transfer of information and experience, which provides Participants with optimal use of time spent in the event.

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ!