ORGANIZATOR / ORGANIZER

ETTA Global Leadership Consulting jest firmą doradczo-szkoleniową świadczącą usługi w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich, zespołów i całych organizacji. Jesteśmy specjalistami w skutecznej współpracy w środowisku międzynarodowym i zarządzania różnorodnością. Poprzez doradztwo, różnego formy szkolenia oraz indywidualne sesje, umożliwiamy menedżerom i pracownikom firm efektywnie wykorzystać potencjał różnorodności w organizacji. ETTA realizuje projekty w języku angielskim, polskim, niemieckim, francuskim i holenderskim.

ETTA Global Leadership Consulting is a consulting and training company providing services in the development of managerial competences, teams and entire organizations. We are specialists in effective cooperation in the international environment and diversity management. Through consulting, various forms of training and individual sessions, we enable managers and employees of companies to effectively use the potential of diversity in the organization. ETTA delivers projects in English, Polish, German, French & Dutch.