PRELEGENCI / SPEAKERS

Leading practitioners, experts in the field of working in and with international teams, as well as in an international business environment, will share best practices from their personal experience, actual examples of working successfully across cultures.

Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci, praktycy pracy w wielonarodowych organizacjach i współpracy w międzynarodowym zespole. Wskażą najlepsze praktyki poparte faktycznymi przykładami ze swoich zawodowych dokonań w międzynarodowym środowisku.