Zarządzanie pracownikami z Ukrainy / Managing Ukrainians

Korzyści / Benefits:

 • Zrozumiesz podstawowe różnice między kulturą Polski i Ukrainy / You will be familiarized with main cultural differences between Poland and Ukraine.
 • Poprawisz komunikację między partnerami z Polski i Ukrainy / You will improve communication between Polish and Ukrainian partners.
 • Dowiesz się nie tylko jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na partnerach biznesowych, ale także jak oni postrzegają Ciebie i Twoje zachowanie/ You will learn not only how to make a good first impression on your business partners but also how they perceive you and your behaviour
 • Zdobędziesz kompetencje międzykulturowe potrzebne do pracy w środowisku międzykulturowym / Gain intercultural competence needed in intercultural cooperation.
 • Poprawisz efektywności zarządzania pracownikami z Ukrainy przez polskich menedżerów / You will improve efficiency of managing Ukrainian employees by Polish managers.

 

Program / Training flow:

Omawiane zagadnienia / Subject
Otwarcie szkolenia / Opening

 • Przedstawienie Trenera oraz uczestników szkolenia / Introduction of Trainer & Country Expert and Participants
 • Quiz o Ukrainie / Quiz about Ukraine
Ukraina i jej obywatele / Country specific info

 • Ogólne informacje o Ukrainie: ludzie, klimat, tło historyczne, religia, kultura/ Ukraine and its citizens – general characteristics of the country: historical background, people, climat, culture, religion.
 • Wpływ historii na zachowania ludzi zamieszkujących Ukrainę / Historical influences on Ukrainians behaviour.
Zarządzanie pracownikami z Ukrainy / Managing Ukrainian employees

 • Jak Ukraińcy postrzegają polskich współpracowników i menadżerów i jak ich percepcja pokrywa się z naszą „prawdą” / How Ukrainians see Polish colleagues and managers and how their percepion coincides with our truth.
 • Obszary potencjalnych wyzwań we współpracy z ukraińskim pracownikiem / Potential areas of difficulty in cooperation.
Komunikacja międzykulturowa/ Intercultural cooperation

 • Wzorce komunikowania się: komunikacja bezpośrednia/pośrednia, niski/wysoki kontekst/ Communication patterns: direct/indirect communication, low/high context
 • Znaczenie ciszy / Importance of silence
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna, nieporozumienia / Verbal and non-verbal communication, misunderstandings
Podejście do współpracy/ Approach to co operation

 • Czynniki wpływające na jakość współpracy biznesowej Polaków i Ukraińców / Factors influencing quality of business cooperation between Poles and Ukrainians
 • Rozumienie konstruktywnej współpracy / Obrazu pracownika a pracodawcy / Planowanie / Przejrzystość zasad / Zarządzanie konfliktem / Understanding of constructive cooperation/ Employee/employer image/ Planning/ Clarity of rules/ Conflict management
Budowanie długoterminowych relacji z Ukraińcami/ Building long-term relationships with Ukrainians

 • Kryteria budowania zaufania w różnych kulturach / Criteria for building trust in different cultures
 • Jakie są moje własne potrzeby i standardy niezbędne do budowania zaufania do współpracownika / pracownika? Jak mogę to jasno powiedzieć / What are my own needs and standards necessary to build confidence to a colleague / employee? How can I communicate it clearly?
Podsumowanie i zamknięcie szkolenia / Summary and training closure

 • Zbieranie dobrych praktyk i wskazówek w międzynarodowym kontakcie / Collecting good practices and tips in international contact
 • Mój osobisty plan działania / My personal action plan
 • Informacje zwrotne i zamknięcie sesji / Feedback and session closure
Zapraszamy również na networking dinner, niepowtarzalną okazję do poznania trenerów i omówienia najważniejszych zagadnień z innymi uczestnikami warsztatów i konferencji / We also invite you to the networking dinner, a unique opportunity to meet trainers and discuss key issues with other participants of the pre-conference workshops and the conference.

Prowadzący / Meet the trainer:
Radek Walentynowicz, Cross Cultural Trainer Etta

Radek ma bogate międzynarodowe doświadczenie obejmujące życie i pracę w różnych krajach Europy oraz w USA. Dużą częścią jego pracy jest executive coaching menedżerów z zachodu relokowanych do Polski lub innych krajów Europy Wschodniej. Zapalony trener, moderator oraz mówca. Miał okazję pracować z CEO z różnych firm. Wspierał wielu menedżerów w ich współpracy z ludźmi z Europy Wschodniej. Jego pasją są kraje postsowieckie, szczególnie Rosja, Ukraina i Białoruś.

Radek has extensive international experience working and living in many European countries and in the USA. A part of his work has been executive coaching for Western managers being relocated to Poland and to other Eastern European countries. Radek is a passionate facilitator, moderator and public speaker. He had a chance to work with CEOs from various companies. He supported many managers in their dealings with Eastern Europeans. His passion is post-Soviet countries, especially Russia, Ukraine, and Belarus.

Zapisz się na warsztaty przedkongresowe
oraz networking dinner

Poznaj też inne szkolenia/ Learn also other trainings